Ö S T R A   E S P I N G E   P O S T S T Ä M P L A R

Det har bara använts denna stämpeltypen.

( Svåra att hitta i denna kvaliten.)

Normalstämpel typ. 16