Ö S T E R V Ä R N    P O S T S T Ä M P L A R

Det har bara använts två olika poststämplar på Östervärn.

Normalstämpel 14

I bruk mellan 1894 - 1910

-----------------------------------------------

Tidigast kända datum.

Normalstämpel 33

I bruk mellan 1910 - 1918

Åter till första sidan.