Ö S T E R V Ä R N    F Ö R S Ä N D E L S E R

Baksidan på ett vykort

En normalstämpel typ 14.

Normalstämpel 14

Åter till första sidan.