Ö N N E K Ö P     T I D T A B E L L E R

Lantbrevbärings linjer och Gångpost.

Tidtabell från 1876 på en gångpost linje.

Tidtabell från 1879 på en lantbrevbärings linje.

Tidtabell från 1880 på en lantbrevbärings linje.

Åter till första sidan