Ö N N E K Ö P     P O S T S T Ä M P L A R

Några bilder på olika poststämplar.

Normalstämpel  16

Känd mellan 1881 - 1888

Normalstämpel 14

Känd mellan 1888 - 1934

Normalstämpel  59b

Känd mellan 1934 - 1972

Lantbrevbärar stämpel i rektangel format.

Känd under 1964

Åter till första sidan