S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö  F  R  A  B  Y

1874. 01. 01 - 1879. 03. 31

Text info

Personalkort för H.Holmgren 1874

Personlakort 1874

 

Stempelistan

Öfraby har bara använt en stämpel, svår stämpel.

Frim 1

Postutv 1

Postutv 2

Öfraby hade Postutväxling med Postorterna ovan. År 1874

Tidtabel 1873

En gångpost linje fanns det från Januari 1874 mellan Svenstorp - Öfraby

Tidtabell 1874

Gångpost linjen ändrades 1875 till en Lantbrevbärings linje.

Skånes Postanstalter  -   Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2024-03-23