L U N D ...P O S T E N

1624 - 1935

Här kan du se lite olika poststämplar som använts på Posten LUND.

Normalstämpel 4. ... Normalstämpel 6. ... Normalstämpel 7. ..

. Normalstämpel 10. .....Normalstämpel 12 ... Normalstämpel 14. ..

. Normalstämpel 16....Normalstämpel 21 Lbr.... Normalstämpel 33. ..

Normalstämpel 39 TUR......Normalstämpel 42 TUR.. .. Normalstämpel 45 .. .

.Normalstämpel 46. . .Normalstämpel 57 TUR. . ..Normalstämpel 58 TUR .

Normalstämpel 58. ... Normalstämpel 59.

Lund Utställningen 1907.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2015-03-06