L I M H A M N    V Y K O R T

(Håll muspekaren över bilden och baksidan syns då)

Brefkort med nst. 14.  NYTT

(Bildbidrag från robert Dautz Österrike)

Vykortet är från ca. 1960 talet.


Ca. 1920 talet.


Ca. 1920 talet.


Ca. 1910 talet.


Ca. 1900 talet.

Åter till första sidan.