L A N D S C R O N A   P O S T S T Ä M P E L

Normalstämpel 4 (rakstämpel)

Känd mellan 1819 - 1830.

Enbart denna stämpeltypen användes i Landscrona mellan 1819 - 1830

Åter till första sidan.