L A N D S C R O N A   B R E V

Fribrev med normalstämpel 4.

Vackert sigil på baksidan från General Befäll i Skåne.

(Detta ser du om muspekaren hålls över bilden.)

Normalstämpel 4.

Adresserat till Häradshövdingen M. Flinck i Rögle

Sigilet med texten " Commendants Embetets Sigil Landscrona"

Åter till första sidan.