L A C K A L Ä N G A .... V Y K O R T

Lackalänga Folkskola poststämplat 1905.


Poststämplat 1904


Vykort från Lackalänga ca 1950 talet.

Åter till första sidan.