L A C K A L Ä N G A .... P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14 känd mellan 1887 - 1936

Åter till första sidan.