S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K R A P P E R U P

1910. 05. 01 - 1963. 09. 28

Poststämplar    Vykort    Brev / Reketikett

Läs mer här om Personalen som tjänstgjort på Krapperup.

Postal info från Krapperup ser man här.

I samband med öppnandet av järnvägslinjen Höganäs - Mölle den 1 maj 1910.

Så öppnades det även en poststation i Krapperups järnvägsstation.

Krapperups Järnvägsstation

Webbsidan uppdaterad:2024-06-04

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan