K R A G E H O L M   P O S T S T Ä M P L A R

Åren mellan 1979 - 1983 var Postkontoret öppet bara några timmar om dagen = PLE.

Nst. 29 känd mellan 1899 - 1919


Nst. 58q känd mellan 1922 - 1946


Nst. 59b känd mellan 1947 - 1983


Nst. 61b känd mellan 1981 - 1983

________________________________

Typ. 1.1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Tillbaka