K R A G E H O L M 

Personal kort som visar vilka som tjänstgjort på Poststationen Krageholm.

Det syns också Poststationens inkomster mm.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Tillbaka

Du måste uppdatera "xxxx-x" i exemplet ovan