S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K L O S T E R S Å G E N... 1908. 07. 01 - 1949. 06. 30

Poststämplar - Reketikett - Brev -Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Klostersågen hade förre 1908 ett annat postnamn.

Nämligen Övedskloster (1893-1908)

Det fanns även postorten Övedsklosters Gård (1906-1908)

Det blev mycket felsorteringar på dessa orterna på bara en månads tid var det 193 felsorterade brev.

Så man blev tvungen att göra något åt detta.

Övedskloster döptes om till Klostersågen. Och Övedsklosters Gård fick namnet Öved.

Kunggörelse angående namnändringen från Generalpoststyrelsens cirkulär 1908.