K I N G E L S T A D   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16

Känd mellan 1877 - 1886


Normalstämpel 14.

Känd mellan 1884 - 1943

_______________________________

Normalstämpel 14.

Känd mellan 1943 - 1960

_____________________________

K I N G E L S T A D   R E K E T I K E T T

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka