K Ä M P I N G E    P O S T S T Ä M P E L

Normalstämpel 59b.Typ 1

Normalstämpel 59b.Typ 2

__________________________

K Ä M P I N G E    R E K E T I K E T T

Reketikett typ. 5.1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Tillbaka