K Ä L L S T O R P   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 59b.

________________

Normalstämpel 59b.

________________

PA 1033 I

_________________________

K Ä L L S T O R P   R E K E T I K E T T

Typ. 4.1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka