K Ä L L S T O R P   B R E V   O C H  V Y K O R T

Brev med Postförskott poststämplat 1915.

_______________________________________

Brev stämplat sista dagen

________________________________________

K Ä L L S T O R P   V Y K O R T

Vykortet poststämplat 1912.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka