S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K E L L N A  / K Ä L L N A

Kellna 1904. 12. 01- 1912. 06. 12

Källna  1912. 05. 24 - 1953. 06. 09

Poststämplar   Brev   Vykort    Tidtabell    Poststations Kort

 

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan