K Ä V L I N G E   P O S T S T Ä M P L A R

Här visas några poststämplar av totalt 44 olika.

Normalstämpel 58u. D     Normalstämpel 58u. Lbr

Normalstämpel 59c. A   Normalstämpel 60c. D

Normalstämpel 61c. F

Handrullstämpel - lite ovanlig

Kvadrat Lbb.1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka