K Ä V L I N G E   B R E V   O C H   V Y K O R T

Paketadresskort utrikes post till Finland

Normalstämpel 58u. A

_______________________________________

K Ä V L I N G E   V Y K O R T

Poststämplat 1928

Poststämplat 1923.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka