K A T T A R P   T I D T A B E L L E R

Här ser du några olika tidtabeller som har anknytning till Kattarp.

Nedan en tidtabell för en diligenslinje mellan Göteborg - Helsingborg.


Här en gångpostlinje mellan Kattarp och Välinge.

Inspektoren Jakob Andreas Hammar gick turen för 1,50 kr. i lega per mil.


Här en tidtabell på en Kärrpostlinje mellan Engelholm - Helsingborg från 1875.

Kattarp hade här postutväxling med Engelholm och Helsingborg

Tillbaka

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan