K A S T B E R G A   P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel 14 känd mellan 1897 - 1926

__________________________________

K A S T B E R G A   R E K E T I K E T T

Typ. 1.1

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.