K A R L S F Ä L T   R E K E T I K E T

Karlsfält har använd någon av dessa typerna på Rekbrev.

Rekbrev från Karlsfält är mycket sällsynta.

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka