K A R L S F Ä L T    P O S T S T Ä M P L A R

Enbart denna stämpeltypen normalstämpel 16 har använts på Karlsfält.

 

 

Karlsfält stämplat på Oscar II frimärken är mycket sällsynta.

Auktionspriset för Oscars objektet på bilden blev 8750:- (inkl.provision) år 2010.

Under år 1881 till 1882 blev stämpeln skadad lite oval till formen.

Renoverad någon gång under 1882.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka