K A R L S F Ä L T    K Ä R R P O S T

En Kärrpost linje gick under 1875 - 1885 enligt tidtabellen .

6 dagarna i veckan gick turen med en vagn på två hjul, samt en postiljon.

Man använde en häst som dragare.

( Bilden ovan ger förklaring på vad tidtabellens kolumner står för.)


En tidtabel från 1908 som visar hur en lantbrevbäringslinje gick.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka