K A R L S F Ä L T    B R E V

Brev med 12 öre ringtyp t.13 skickat till Lund 1882.


PS kort som är eftertaxerat med felande porto 24 öre.

24 öre var för ett ass bref till Heyn Luneburg torde i makulerade frimärken insändas/Jn.

På Postkontoret i Helsingborg har man upptäckt att ett brev som sänts från Karlsfält till Tyskland saknat 24 öre i porto.

Då postanstalten i Karlsfält var ansvarig för att kvalificerade försändelser som lämnades över disk var fullt frankerade

blir man anmodad att betala det felande beloppet genom att sända in motsvarande i frimärken till det överordnande postkontoret.

Detta kort har således först gått ofrankerat från Helsingborg

och sedan gått tillbaka från Karlsfält till Helsingborg efter det frankerats.

( Tack till Sören Andersson för värdefull information om detta PS kortet.)

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan

Tillbaka