S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K A F F A T O R P

1892. 05. 01 - 1960. 05. 28

Här kan man se lite Postal info för Poststationen

Här syns information om Postpersonalen

Stempel listan

3 olika Poststämplar har använts i Kaffatorp.

Frim 1

 

Frim 2

 

Tidtabel1

Tidtabell på en Landsvägspostförings tur.

Brev 1

Brev med normalstämpel typ 14

Vyk 1
Vyk 2

Webbsidan uppdaterad: 2024-05-23

Skånes Postanstalter  -   Till första sidan