S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H U R V A...1912. 11. 12 - 1970. 10. 30

Stämpeltyper - Poststämplar - Reketikett -Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här stavas Hurva med enbart ett V.

Se även på HURFVA.

Postmästare under denna perioden som Hurva stavades med enbart V

var Johan Svensson ( 1912-1914 )