S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö N S I N G E...1887. 09. 29 - 1950. 08. 31

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

När den vidarebyggda järnvägen öppnades för allmän trafik inrättades den 29 september 1887,

en förenad post och järnvägsstation i Hönsinge.

Hönsinge är beläggen utmed järnvägslinjen Anderslöf - Östra Torp.

Stationsföreståndaren Johan Thulin fick ansvaret för posten.

Webbsidan uppdaterad: 2016-09-03

Åter till första sidan.