H E L S I N G B O R G    T I D T A B E L L E R.

TidTabeller för Diligenspost - Kärrpost - Gångpost - Lantbrevbäring.

Ned kan man se hur dom olika linjerna gick som hade anknytning till Helsingborg.

(Uppgifter hämtade från Postens cirkulär och arkiv)

Diligenslinje Göteborg - Helsingborg från 5 Maj 1864. Tre hästar användes som dragare.


Diligenslinje Helsingborg - Hessleholm 1 januari 1864. Två hästar anvämdes som dragare.


Diligenspostlinje Helsingborg - Lund 1 Maj 1865. Tre hästar användes som dragare.


Kärrpostlinje Åby (Klippan) - Helsingborg 12 Maj 1867. En häst användes som dragare.


Diligenspostlinje Wernamo - Helsingborg 13 April 1869. En häst användes som dragare.


Kärrpostlinje Helsingborg - Höganäs 1 januari 1871. Två hästar användes som dragare.


Kärrpostlinje Helsingborg - Höganäs 7 Juni 1875. Turen utökades att gå via Allerum och Karlsfält.


Kärrpostlinje Göteborg - Helsingborg 16 April 1874. Två hästar användes som dragare.


Gångpostlinje Helsingborg - Viken 15 Maj 1880

Åter till första sidan.