H E L S I N G B O R G    R E K E T I K E T T

Det har använts flera olika typer.

Typ. 3. 1

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk

Åter till första sidan.