H E L S I N G B O R G   

ANK. MED. POST - DILIGENS

Poststämpeln har använts i Helsingborg under 1800 talet.

Brevförsändelser som inlämnades till Post-Diligensens vid färdvägens olika Diligens stationer.

Fick vid ankomst till Helsingborg stämpeln som syns här.

(Auktions pris ca. 6000-7000:- för ett sådant objekt)

Webbsidan uppdaterad 2018-05-29

Åter till första sidan.