H E L S I N G B O R G      N O R M A L S T Ä M P E L     Typ. 7

( Fyrkantsstämpel )

Typ. 1 graverades i slutet på 1837 men kom till användning först i början på 1838.

Även typ. 2 levererades i början på 1838


Förfilatelibrev med nst 7 typ. 1 från 1838


Förfilatelibrev med nst 7 typ. 2  från 1840

Nst. 7 typ.2 senast kända stämpelavtrycket.


Nst.7 Typ. 2  Här syns det att stämpeln börjar bli sliten.

Delar av ramen syns inte samt 18 och 42 slitna.

Nst.7 Typ.2  Här har man renoverat stämpeln med bl.a ny årssiffra 43


Typ. 2

Redan under 1844 började stämpeln bli sliten. Så delar av ramen syns inte längre på avtrycken.

Man ser också att bokstaven E börjar likna ett R.

Denna stämpeln har tidigare i auktions kataloger mm tolkats som en felstavning, så är det nog inte.

År 1846 var stämpeln så nersliten så det syns ingen ram längre.

 

 

Webbsidan uppdaterad 2018-05-21

Åter till första sidan.