H E L S I N G B O R G     N O R M A L S T Ä M P E L   Typ. 6

( Bågstämpel )

Stämpelinformtion om Helsingborgs normalstämpel typ 6.


Fribrev med nst 6 typ 1 från 1831

Skickat från Helsingborg till Göteborg. 20-10-1831


Fribrev med nst 6 typ.2

Skickat från Helsingborg till Carlskrona 04-01-1833


Förfilatelibrev med nst 6 typ 3

Från Helsingborg till Arendal (Norge) även försedd med stämpeln Franco


Förfilatelibrev med nst 6 typ 4

Från Helsingborg till Christianstad 18.07.1836


Förfilatelibrev med nst 6 typ 5

Från Helsingborg till Lund 21.09.1855

Blågrön färgad stämpel.


Förfilateli brev från Hamburg till Uddevalla.

Skickad med K. D. O. P. A - Kungliga Danska Posten i Hamburg  via Helsingborg 16.03.1855


Förfilatelibrev med nst 6 typ 6

Från Helsingborg till Malmö 09.03.1855


Frimärke 4 Skb.med nst 6 typ 6

Helsingborg 06.03.1858

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-20