H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L   Typ. 47e.

Har littera * 4 * en mycket sällsynt stämpel.

Som kan hittas på postanvisningar

 

 

Webbsidan uppdaterad 2018-05-28

Åter till första sidan.