H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 46e.

Finns med olika klockangivelser enligt stämpellistan nedan.

 

Blankett nr: 301 (september 1899) med nst. 46 - 2

Siffran 2 i litteran står förmodligen för i vilken kassa Assbrevet blivit inlämnad 1.

Blankett nr: 134a (Februari 1894) med nst. 46 - 3

Webbsidan uppdaterad 2018-05-28

Åter till första sidan.