H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 44e.

( Cirkelstämpel )

Normalstämpel 44 kan vara svår att skillja från Nst.46

Nst 44 har också årtalet först.    På nst. 46 är detta på slutet.

Nst.44
Nst.46

Nst 44 har streck upp på  L.ets fot.

Nst. 46 är helt rakt på L:ets fot.

 

Webbsidan uppdaterad 2018-05-28

Åter till första sidan.