H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 41a2. UTR. PAK.

Denna stämpeln är mycket sällsynt.

Kan enbart visa detta avtrycket utan datum.

( Bilden är lånad från Postmuseums digitala arkiv )

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-28