H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 41a3.  TIDN. EXP. 2

Denna stämpeln är mycket sällsynt.

Stämpelavtryck utan datum

Stämpeln hittas mestadels på baksian av brev adresserade till Helsingborg

(Auktionspriset för brevet ovan  år 2011 var 486:-)

(Håll muspekaren över bilden och framsidan på brevet syns)

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-26