H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 37a2.

Stämpel använd vid Tidningsexpeditionen på Posten Helsingborg.

(Mycket ovanliga)

Nst. 37a2. TIDN. EXP


Nst. 37a2. Tidn. Exp.

webbsidan uppdaterad 2018-05-26

Åter till första sidan.