H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 33

Skillnaden syns på bokstaven H

Lite smalare för typ 1 och en ½ mm breddare på typ 2.

Nst. 33 typ. 1
Nst. 33 typ. 2

Från ca 1909 och framåt har dom vågrätta linjerna helt slitits bort.

På 25 öres frimärket syns bara några små streck till vänster, och är helt borta på 5 öres märket.


 

Brefkort med Nst.33 Typ.1

(Håll muspekaren över bilden och baksidan syns)


Paketadresskort med nst.33 typ.2

Här har man satt på nummer  etiketten 82 för Helsingborg 1.

Men poststämpeln är enbart Helsingborg.

Helisingborg 1 tillkom 1909.04.01

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-26