H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 29

Nst. 29

Skillnaden på typerna för Nst.29 syns lätt på bokstaven L se stämpel info ovan.

Typ. 1
Typ. 2
Typ. 3

Brefkorrt med Nst 29 Typ.1

Webbsidan uppdaterad 2018-05-25

Åter till första sidan.