H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L     Typ. 21 Lbr

(Lbr = Lådbrevstämpel )

Brev som hämtades från Postverkets brevlådor utplacerade på många ställen i Helsingborg  blev stämplade med en Lbr poststämpel.

 

Höjden på L är olika på typerna.

Måttet tages enligt bilden ovan mellan dom blåa linjerna

Bh= höjden på bokstäverna

28,0 / 24,5 är mått på diametern på stämpeln.

Typ. 1
Typ. 2
Typ. 3
Typ. 4
Typ. 5

 

Brev med  Nst.21 Lbr Typ. 1


Vykort Nst. 21 Lbr Typ. 2

( Klicka på bilden och du ser framsidan på vykortet)


Brev Nst.21 Lbr Typ. 3


Lokal Brev Nst 21 Lbr Typ.4


Vykort Nst. 21 Lbr Typ. 5

Har även en bredvid stämpeln från Kärnan i Helsingborg

( Klicka på bilden och du ser framsidan på vykortet)

Webbsidan uppdaterad 2018-05-26

Åter till första sidan.