H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 18

 

 

( Normalstämpel 18. Finns med varianten olika höjd på årtalssiffrorna.)

Rekbrev med nst 18

( Håll muspekaren över bilden och baksidan syns )

Webbsidan uppdaterad 2018-05-25

Åter till första sidan.