H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 17

Nst 17 har små skillnader på bokstaven H som är small eller bredd.

Bokstaven O är smalt eller breddare.

Bokstavshöjden har olika höjd på typerna.

Typ. 3 förekommer sparsamt.

Nst. 17 typ. 1
Nst. 17 typ. 2
Nst. 17 typ. 3

 

Brevkort med Nst. 17 typ. 1


Brev med Nst. 17 typ. 2

webbsidan uppdaterad 2018-05-25

Åter till första sidan.