H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 16

 

Nst. 16 variant blå-grön färg Typ. 1


Nst 16 Typ. 2


Nst 16 Typ. 3


Nst 16 Typ. 4

Webbsidan uppdaterad 2018-05-24

Åter till första sidan.