H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 14

Nst. 14 är lite svår att särskilja på olika typer.

Jag har gjort lite bilder som visar skillnaderna.

Se hur den röda linjen träffar bl.a bokstaven G.  Linjen är på ovankant av årtalssiffrorna.

Se även hur bokstaven O ser ut på dom olika typerna.

Typ. 1
Typ. 2
Typ. 3
Typ. 4
Typ. 5

För att få måttet mellan H---G  tar man detta mellan dom lodrätta röda linjerna.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-24

Åter till första sidan.